Szakterületek

Perek és jogviták

Vitarendezéssel és peres képviselettel foglalkozó kollégaink rendszeresen adnak tanácsot a legnagyobb magyar piaci szereplőknek, elsősorban pénzintézeteknek különböző peres, választott bírósági és egyéb vitás ügyeikben.

Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk mind a felperesi, mind az alperesi oldal képviseletében. 

Minden esetben ügyfelünkkel egyeztetett, alapos jogi elemzésen alapuló pertaktikát követve látjuk el megbízásunkat. 

Összes

A csoport tagjai:


“Mindig el tudtuk érni a partnereket is, nem csak a junior jogászokat.”

Egy magyarországi magántőkealapkezelő társaság igazgatósági tagja a HBK Partners-ről