Munkatársaink

Dr. MAYER M. Balázs

Of Counsel

Dr. Kovács Andrea Nóra

Szakterületek

Szakmai tapasztalat

2002-2007 között az akkor még külön adóhatóságként működő Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának jogtanácsosaként dolgozott, elsősorban perbeli képviselet (munkaügyi és közigazgatási perek) tartozott feladatai közé. Részt vett az európai uniós csatlakozással kapcsolatban a Vám- és Pénzügyőrségnél végrehajtott, több mint ezer főt érintő átszervezésben. E több éves folyamat során részletesen megismerte a munkajog világát, mind az individuális, mind pedig a kollektív munkajog fő- és ágazati szabályait, a munkaügyi perjogot. Ügyvédi Irodáját 2007-ben alapította, az Iroda elsősorban a munkajog, adó- és vámjog, biztosítási jog és az építőipari jog területén fejti ki tevékenységét. Jelentős tapasztalattal bír a közszolgálati munkajog területén (felsőoktatás, kormányzati igazgatás). 2017. óta a HBK-Partners Ügyvédi Társulással együttműködésben jelentős piaci súllyal rendelkező hitelintézetek részére lát el jogi képviseletet a munkajog területén. 

Képzettség, kamarai tagság

- Pécsi Tudományegyetem Állam,-és Jogtudományi Kar (2002.)

- Munkajogi szakjogász (2011.)

- Vámtanácsadó (2018.)

- Budapesti Ügyvédi Kamara

Nyelvtudás

magyar, angol